Sở hữu Aston Martin DB5 như của Điệp viên 007 với giá 817 tỷ4

Sở hữu Aston Martin DB5 như của Điệp viên 007 với giá 81,7 tỷ

Sở hữu Aston Martin DB5 như của Điệp viên 007 với giá 81,7 tỷNhững chiếc DB5 huyền thoại trong bộ phim điệp viên 007 sẽ được Aston Martin tái sản xuất với số lượng giới…

1 Like comments off