Hồng Kỳ CA72 và CA770 Cận cảnh siêu xe nguyên thủ sang trọng bí ẩn và tinh tế1

Hồng Kỳ CA72 và CA770 :Cận cảnh siêu xe nguyên thủ sang trọng, bí ẩn và tinh tế

Hồng Kỳ CA72 và CA770 :Cận cảnh siêu xe nguyên thủ sang trọng, bí ẩn và tinh tế Lần đầu tiên kể từ khi sản xuất, hai chiếc xe đặc biệt phục vụ cho cựu Chủ…

Like comments off